The Augusta Cemetery Family Trees

  • Use compact layout

Interactive tree of Frances Manfull

Mary Ashton 1837
Atwood Ashton 1838
William A. Ashton 1840
Maud Ashton 1867
Carrie Ashton 1881
Joseph Ashton 1844
Anna 1843
Emma P. Ashton 1879
Mary L. Ashton 1885
Florence A. Ashton 1887
Anna R. Ashton 1888
Stephen Manful Ashton 1845
Amelia 1849
John Ashton 1848
Lizzie Ashton
Lucy Ashton
C.A. Ashton 1849
Emma E. Bown 1878
Mary Morrison
May E. 1878
Thomas Ashton 1880
Fred W. Ashton 1882
Franklin Ashton 1852
Carrie 1853
Benj Ashton 1853
George Ashton 1855
Alice Ashton 1858
Jennie Ashton 1862
Frances Manfull 18141881
John Ashton 1811
Stephen Manfull 17811864
Rebecca Clarke 17781859
Stephen Manfull 1750
Elizabeth
Richard Ashton
Esther Skidmore